Firmamız Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Anadolu Sigorta, hayat dışı branşlarda sigorta ve reasürans faaliyetleri göstermektedir.

Bu alanlarda ürün ve hizmet kalitesinin belirleyici öğeleri uzmanlık, deneyim, dürüstlük, şeffaflık, güçlü sermaye yapısı, köklü geçmiş, teknolojik alt yapı ve mevzuat bilgisidir. Anadolu Sigorta, bünyesinde bulundurduğu uzman ve deneyimli kadroları, güçlü teknolojik ve finansal alt yapısı, sürekli gelişme ve iyileştirme anlayışı, deneyimli ve yaygın acente ağıyla kaliteli ürün ve hizmet sunmayı, bunların sürekliliğini sağlamayı ve ilgili tarafların uygulanabilir ihtiyaç, beklenti ve şartlarını karşılamayı taahhüt eder.

Anadolu Sigorta, deneyimli ve yaygın acente ağıyla müşterilerini bilgilendirmeyi, sigortacılık hakkında bilinçlendirmeyi, ihtiyacı doğru ve tam belirleyerek talebi karşılayacak doğru ürün ve hizmeti sunmayı, hızlı ve eksiksiz hasar ödemesi sağlamayı hedef edinir. Müşteri odaklı bir yaklaşımı benimseyen çalışanlarımız ve acentelerimiz, müşteri tatmini sağlama ve sürekli kılma yönünde daima çaba sarf eder. Anadolu Sigorta, faaliyetlerinde süreç yaklaşımını uygular ve risk temelli düşünmeyi esas alır.

Her bir Anadolu Sigorta çalışanı kalite sürekliliğini sağlamak, etkinliği ve verimliliği arttırmak amacıyla müşterilerimiz, acentelerimiz ve diğer kanallardan gelen geri bildirimler ile kendi fikirleri doğrultusunda, düzeltici ve iyileştirici faaliyetler, iç denetimler, kıyaslamalar ve öneri geliştirme uygulamaları ile sürekli iyileştirme döngüsünü işletir.

Anadolu Sigorta Üst Yönetimi, belirlediği kapsama uygun olarak kurulan Kalite Yönetim Sistemi’nin gelişmesi ve sürekli kılınması için gereken tüm desteği ve kaynakları sağlar.

Kalite Yönetim Sistemi Belgemiz

Kurulduğu 1 Nisan 1925’ten bu yana, müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme ve gelişme odaklı anlayışı ile sektöre öncülük eden Anadolu Sigorta, ilk olarak Aralık 2004’te ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmış, Nisan 2018’de de yeni versiyon olan ISO 9001:2015 standartlarına göre Kalite Yönetim Sistemi belgesini yenilemiştir. 2004’ten itibaren düzenli olarak yapılan kalite dış denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamış ve Kalite Yönetim Sistemi belgesinin devamlılığı sağlanmıştır.

Müşteri odaklı hizmet sunmayı ve sigorta bilincinin yaygınlaşmasını kendine misyon edinen Anadolu Sigorta, kalite bilincini ve değerini yükselterek yoluna devam etmektedir.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Anadolu Sigorta, müşteri odaklı yaklaşımı benimseyen çalışanları ve iş ortakları ile müşteri memnuniyetini sağlama ve sürekli kılma yönünde daima çaba sarf eder.

Bu amaçla, Anadolu Sigorta, müşterilerin beklentilerini, şikayetlerini, öneri ve memnuniyetlerini kolaylıkla iletebileceği iletişim kanalları sunar.

Anadolu Sigorta kendisine ulaşan şikayetleri; şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, gizlilik ve hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda müşteri odaklı bir yaklaşım ile değerlendirir. Yasal ve düzenleyici mevzuata, kuruluşun içeriğine ve ilgili tarafların beklentilerine uygun olarak çözüm üretir ve yanıtlar.

Her bir Anadolu Sigorta çalışanı ve iş ortağı, yapılan her işin müşterinin memnuniyetini ve bağlılığını sağlamaya hizmet ettiği bilinciyle hareket eder, müşteri ihtiyaçlarını doğru tanımlar ve beklentilerine en hızlı şekilde karşılık verir. Anadolu Sigorta, iş ortaklarını bu doğrultuda izler ve gerekli bilgilendirme ve düzenlemeleri yapar.

Anadolu Sigorta, kalite ve müşteri memnuniyeti sürekliliğini sağlamak, etkinliği ve verimliliği arttırmak amacıyla müşterilerimizden gelen geri bildirimler ile kendi fikirleri doğrultusunda, düzeltici ve iyileştirici faaliyetler, iç denetimler, kıyaslamalar ve öneri geliştirme uygulamaları ile sürekli iyileştirme döngüsünü işletir.

Anadolu Sigorta yönetimi, belirlediği kapsama uygun olarak kurulan Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’nin gelişmesi ve sürekli kılınması için gereken tüm desteği ve kaynakları sağlar.

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgemiz

ISO 10002 Kalite Yönetimi – Müşteri Memnuniyeti standardı, müşteri geri bildirimlerinin ve şikâyetlerinin etkili ve verimli bir biçimde yönetilmesi ve şirketlere katma değer sağlaması için dünya çapında kabul görmüş bir standarttır. Müşteri sadakatini ve memnuniyetini artırmak, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini iyileştirmek amacıyla daima çaba sarf eden Anadolu Sigorta, Nisan 2018’de gerçekleştirilen belgelendirme denetimi sonucunda ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmıştır.

İş Sürekliliği Politikamız

Anadolu Sigorta, kuruluş amacı olan hayat dışı branşlarda sigorta ve reasürans faaliyetlerini yürütürken genel ya da şirkete özel iş kesintisine sebep olan bir olay meydana geldiğinde en kısa sürede ana faaliyetleri yürütür konuma gelmek amacıyla İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’ni kurmuştur.

ISO 22301 standartlarına uygun olarak işletilen İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin temel amaçları, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  • Her şeyden önce can güvenliğini sağlamak
  • Müşteri ve satış kanallarına verilen hizmeti kabul edilebilir seviyelerde sürdürmek
  • Hasar ve reasürans işlemlerini kesintiye uğratmadan sürdürmek
  • Şirketin itibarını korumak
  • Olumsuz etkileri minimum seviyede tutmak

Bu amaçlar göz önünde bulundurularak iş etki analizlerinden çıkan sonuçlar doğrultusunda hazırlanan İş Sürekliliği Planları, aşağıdaki kapsamda herhangi bir olaya yanıt verecek detaydadır:

  • Genel Müdürlük ya da Bölge Müdürlükleri binalarında can kaybına, yaralanmalara ya da maddi zarara yol açan durumlar
  • Bilgi sistemlerine, sistem verilerine, yazılı ve sesli haberleşmeye zarar vererek Anadolu Sigorta genelinde iş kaybının oluştuğu durumlar

İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin başarısı, bir olay olduğunda uygulanabilir olması ve bugünden alınan önlemlerin ve yapılan yatırımların işe yarar olması ile ölçülecektir. Bunun için, İş Sürekliliği Planlarının gerçekçi ve yol gösterici olmasına özen gösterilir; uygulamalarda ve teknolojide yaşanan gelişmeler doğrultusunda sürekli güncelliği sağlanır.

İş Sürekliliği Planlarının uygulanabilirliğini kontrol etmek, bir olay yaşandığında daha hazırlıklı olmak, şirket içi farkındalığı arttırmak, sürekli iyileştirme anlayışıyla düzeltici iyileştirici faaliyet noktalarını tespit etmek amacıyla İş Sürekliliği tatbikatları gerçekleştirilir.

Meydana gelen bir iş kesintisi sırasında ve sonrasında, mümkün olan en kısa sürede tehdidin yarattığı duraksamayı atlatarak ana faaliyetleri yürütür konuma gelmek, İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin tüm şirket çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanabilir olması ile mümkün olacaktır. Bunun için, çalışanların konuyla ilgili bilgi düzeyini ve farkındalığını arttırmak amacıyla bilgi anketleri düzenlenir, eğitimler gerçekleştirilir.

Anadolu Sigorta yönetimi, belirlediği kapsama uygun olarak kurulan İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin gelişmesi, sürekli kılınması ve ilgili tarafların uygulanabilir ihtiyaç, beklenti ve şartlarının karşılanması için gereken tüm desteği ve kaynakları sağlar.

Marka Tescil Belgemiz

 
  0 (506) 480 76 76