Kredi Kartı Destek Sigortası

Kredi Kartı Destek (İşsizlik) Sigortası, T. İş Bankası kredi kartı sahibi müşterilerin gelirlerini kaybetmeleri durumunda kredi kartı borçlarını ödemelerine destek olmaktadır. Anadolu Hayat Emeklilik, ölüm, tam ve kalıcı sakatlık ile istek dışı işsizlik, geçici sakatlık veya hastaneye yatış gibi risklerle karşı karşıya kalmanız durumunda, son kredi kartı hesap özetinizdeki borç tutarını T. İş Bankası’na ödemektedir. Hayatın beklenmedik oyunlarına hazırlıksız yakalanmamak için Anadolu Hayat Emeklilik’ten Kredi Kartı Destek (İşsizlik) Sigortası yaptırın. Kredi Kartı Destek (İşsizlik) Sigortası başvurularını T. İş Bankası Şubelerinden yapabilirsiniz. Yaş 18-64 (dahil) yaşları arasında ve sağlıklı iseniz Kredi Kartı Destek (İşsizlik) Sigortası yaptırabilirsiniz. Sigorta süresi Kredi Kartı Destek (İşsizlik) Sigortası 1 yıllık olarak düzenlenir; ancak kapsam içinde yer alan bir riskin gerçekleşmesine veya sigortanın iptal edilmesine kadar otomatik olarak yenilenir. Sigortaya son giriş yaşı 64 olup, 65 yaşına geldiğinizde sigortanız yenilenmeyecektir. Teminatlar Kredi Kartı Destek (İşsizlik) Sigortası kapsamında, meslek durumunuza göre; • Ücretli özel sektör çalışanı iseniz istek dışı işsizlik halinde, • Serbest meslek sahibi veya kamu çalışanı iseniz geçici sakatlık halinde, • Emekli olmakla birlikte tam zamanlı ve aralıksız olarak çalışıyorsanız hastaneye yatış halinde, Ayrıca; • Ölüm, • Tam ve kalıcı sakatlık durumlarında kredi kartı borcunuz Anadolu Hayat Emeklilik tarafından T. İş Bankası’na ödenecektir. Anadolu Hayat Emeklilik teminat tutarı olarak, yukarıda belirtilen durumların ilk meydana geldiği tarihten önceki son hesap özeti bakiyesi ve bekleyen taksit tutarları toplamını güvence altına almaktadır. Teminat tutarı, kredi kartı başına en fazla 10.000 TL olabilir. Bu tutara ek olarak, gecikme faizi ve limit aşımından kaynaklanabilecek en fazla 50 TL’lik bir tutar da teminata dahil edilir. Kredi kartı borcu ödemelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle oluşan ve 50 TL’yi aşan her türlü faiz, vergi, ceza ve hukuki masraflar teminat kapsamı dışındadır. Teminattan faydalanılabilmesi için, • Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 90 gün geçmesi, (Poliçenin ertesi yıl yenilenmesi halinde bu süre uygulanmaz.) • Riskin gerçekleştiği tarihten itibaren aralıksız olarak işsizliğin, geçici maluliyetin veya hastanede yatırılmanın 30 gün sürmesi, • Riskin gerçekleşmesi tarihinden önce en az 6 ay süreyle aralıksız olarak istihdam ilişkisi içinde çalışılmış olması gerekir. Prim tutarı Prim tutarı; sigortalı kredi kartının son hesap özeti bakiyesi (gecikme faizi ve limit aşımı hariç olmak üzere) ile bekleyen taksit tutarları toplamının (maksimum taksitler, maksimum fırsat taksitleri ve taksitli nakit avans taksitleri) %1’i oranındadır. Prim tutarı en fazla 50 TL olabilir. Kredi kartınızı kullandığınız ölçüde sigortalı olursunuz; hesap özeti borcunuzun olmadığı aylarda prim ödemezsiniz. Örnek Tablo; Hesap Özeti Borç Tutarı Prim Tutarı (*) 1.000 TL 10,50 TL 2.000 TL 20,50 TL

  0 (506) 480 76 76